Following the recent EU directive this website does not automatically use cookies. Without cookies, it is not performing as well as it can. If you would like to enjoy the full functionality of this website, you have to accept cookies.

Utdelning och utdelningspolicy

Enligt den utdelningspolicy som antagits av Transmodes styrelse är Transmodes mål att föreslå en årlig utdelning som över tid uppgår till mellan 25 och 50 procent av årets resultat för det föregående räkenskapsåret.

Enligt utdelningspolicyn ska styrelsen beakta Transmodes investeringsbehov, finansiella behov och likviditetsbehov och Transmodes finansiella målsättningar när en utdelning föreslås för ett räkenskapsår.

Vid årsstämman den 16 april 2015 beslutades en utdelning om 1,95 SEK (1,80) per aktie, motsvarande totalt 54,2 MSEK (50,0), för verksamhetsåret 2014. Utdelningen motsvarar 88 (41) procent av 2014 års resultat.